Minder maar beter vlees.

Dieren worden sterk en gezond als ze zichzelf kunnen zijn. Een waarheid als een koe! Daarom mogen onze dieren zoveel mogelijk buiten, eten ze wat ze in de natuur zouden eten en leven ze in groepsverband. De kalveren drinken bij de koeien en de biggen bij de zeugen zolang dat nodig is. 

We willen geen overmatige vleesconsumptie promoten maar vlees maakt deel uit van een landbouwbedrijf met gesloten kringlopen.

Varkensvlees

Je kan een tweetal keer per jaar pakketten varkensvlees bestellen. De pakketten wegen 10 kg en bevatten alles van gehakt tot filet kotelet: kijk hier wat je nu kan bestellen.

Rundsvlees

Je kan kiezen uit verschillende pakketten:

  • Pakket van 10 kg: in dit pakket vind je zowat alle delen van de koe terug - van gehakt tot filet pure. Het vlees is vacuüm verpakt, geëtiketteerd en gekoeld. Zo kan je zelf kiezen wat je invriest.

  • Pakket van 5 kg: het kleine broertje van het pakket van 10 kg.

  • Gehakt - Worst - Hamburger pakket van 5 kg: omdat gehakt alles lekker maakt en ook de kinderen smaakt een pakket met boerenworst, chipolata, hamburger, rundsgehakt en gemengd gehakt.

  • Bouillon pakket 5 kg: maak zelf gezonde rundsbouillon van mergpijpjes, soepvlees en andere stukken van de koe. Zo gaat er niets verloren.

                        Bestel hier

Varkensvlees

De varkens groeien op bij de zeug en blijven in familiegroepen tijdens hun leven. Varkens zijn heel sociale dieren dus het is belangrijk dat ze in elkaars gezelschap zijn.

Rundvlees

Stieren en oude melkkoeien worden geslacht op volwassen leeftijd. De dieren hebben hun hele leven in een kudde geleefd.