Bouw mee aan onze serre!

Om de boerderij duurzamer te maken, hebben we een serre gebouwd. We starten nu met fase 2 van de bouw: inrichting van een feestzaaltje, refter en machineopslag

Grijp nu je kans om te profiteren van het Vriendenaandeel!

Samen met iedereen die wil investeren in duurzame landbouw hebben we onze serre gebouwd. Voor fase 2 van de bouw is er nog de kans om te investeren via Vriendenaandelen. Met een vriendenaandeel recupereer je na 5 jaar 12,5 procent van je investering via de Personenbelasting. Een investering met een mooi maatschappelijk rendement én goed voor jou! We kunnen nog 15.000 euro investeringen via vriendenaandelen uitschrijven. Nadien kan je natuurlijk ook nog investeren in aandelen maar het fiscaal voordeel valt dan weg. Wees er dus snel bij!

Heb je een vraag over de aandelen? Stuur ons een mailtje.

Door in de boerderij te investeren via aandelen, bied je de meest stabiele vorm van financiële steun. Alle voorwaarden en details kan je in onze statuten nalezen (zie verderop in deze tekst). Je wordt uitgenodigd op de jaarlijkse Algemene Vergadering en bent zo bestuurlijk betrokken bij de boerderij.

De waarde van een aandeel varieert volgens het financieel resultaat dat jaarlijks gepubliceerd wordt. In 2023 koop je een aandeel voor 294,83 euro. Bij de oprichting van de vennootschap was dat 250 euro.

Voor de financiering van onze serre zullen we gebruikmaken van het Vriendenaandeel: de Vlaamse Overheid geeft een jaarlijks fiscaal voordeel van 2,5 % op je inbreng gedurende 5 jaar. Een voorbeeld:

Aantal aandelen aan 294,83 €/aandeel

Totale inbreng

Fiscaal voordeel per jaar

Fiscaal voordeel in 5 jaar

% na 5 jaar
 3 aandelen   884,49 euro 22,11 euro 110,56 euro 12,5 %
10 aandelen 2.948,30 euro 73,71 euro 368,54 euro 12,5 %
50 aandelen 14.741,50 euro 368,54 euro 1842,69 euro 12,5%

Dit wil zeggen dat je na 5 jaar 12,5 % van je inbreng hebt kunnen recupereren via je personenbelasting. Daarnaast stijgen jouw aandelen in waarde als BoerEnCompagnie goed verder blijft boeren. De laatste 2 jaren steeg de waarde van het aandeel gemiddeld met 3,7 %. In combinatie met het fiscale voordeel en alle maatschappelijke meerwaarde is dat een mooi rendement op je spaarcenten.

Het systeem is open voor "personen onderworpen aan de personenbelasting gelokaliseerd in het Vlaamse gewest". Er zijn maximale bedragen en enkele specifieke voorwaarden in het systeem van de Vriendenaandelen.  

Als financieel aandeelhouder word je uitgenodigd op de Algemene Vergadering op de laatste zaterdag van maart. Zo ben je ook formeel bestuurlijk betrokken bij jouw boerderij.

 Lees hier een samenvatting van de statuten
 
Door het formulier hieronder in te vullen maak je aan het bestuur van BoerEnCompagnie duidelijk hoeveel aandelen je wil.

Je persoonlijke gegevens zijn nodig omdat de aandelen op naam zijn en zo uniek aan jou toebehoren. 
Als je aandelen wenst aan te vragen voor bijvoorbeeld een partner of kinderen moet je dat via een tweede formulier doen en hun gegevens invullen.

Je aanvraag om coöperant te worden gaat door de handen van de Raad van Bestuur, en dit tijdens de eerstvolgende vergadering na het invullen van je aanvraag tot verwerven van aandelen.

Nadien krijg je een "welkomst mail" en de verdere instructies voor de betaling. Het is pas na betaling van de aandelen dat de papieren voor het Vriendenaandeel opgemaakt kunnen worden.

Vul het IBAN-nummer in vanwaaruit je het bedrag zal storten.
 Om het document voor het Vriendenaandeel in orde te maken via PMV, hebben we je adres nodig.
Splits e-mailadressen met een komma.

Bij de start van onze crowdfunding boden we de mogelijkheid aan om mee te financieren via een Win-win lening en/of een overbruggingskrediet. Intussen zijn er genoeg mensen die ingegaan zijn op deze mogelijkheden waardoor dit niet langer nodig is. 

Wel zijn we nog op zoek naar aandeelhouders die deze leningen op korte en langere termijn willen helpen aflossen door te investeren met aandelen. Dat kan via het Vriendenaandeel tot we het door de overheid vastgelegde plafond bereiken dat gefinancierd mag worden via het Vriendenaandeel. Eens dit plafond bereikt is, kan investeren met aandelen natuurlijk wel nog. Enkel het belastingvoordeel valt dan weg.