Inschrijven?!

Welkom op de website van de BoerenCompagnie. Ben je hier om je  in te schrijven op (een oogstaandeel van) de lokale landbouwproducten van de boerderij rond de Abdij van Park? Zin in vlees, zuivel, groenten en akkerbouwproducten van de Boerencompagnie? Waar schrijf je in, wanneer en hoe? Simpel: hier klikken op de knop!

Landbouw gedragen door een gemeenschap en visa versa

De BoerEnCompagnie is een kleinschalig, gemengd landbouwbedrijf op de rand van Leuven dat zich tot doel stelt om samen met mensen stappen te zetten in de richting van een duurzame landbouw. Het bedrijf werkt in hoofdzaak volgens de principes van CSA: ‘community shared agriculture’, landbouw gedragen door een gemeenschap. Klanten zijn er deelnemers en gaan een engagement aan tegenover de boer(derij). Dit doen ze o.a. door aan het begin van het seizoen een stuk van de werkingsmiddelen, nodig om de boerderij te doen draaien, op tafel te leggen. Minder en meeropbrengsten van de teelten worden gedragen of gedeeld door de groep; de gemeenschap. In ruil voor de jaarlijkse bijdrage van de deelnemers engageren de boeren zich om in alle transparantie en in samenspraak met de deelnemers lokaal, ecologisch en fair geproduceerd voedsel op diezelfde tafel te brengen. Boer en Compagnie nemen zo samen hun verantwoordelijkheid in een zoektocht om hun voedsel anders op tafel te brengen.