Stel je voor...


Stel je eens voor dat alles anders was.
Dat gewassen groeien door zon, regen en een vruchtbare bodem.
Stel je voor dat dieren buiten leven, varkens wroeten, kippen scharrelen en koeien grazen.
Stel je voor dat boeren een eerlijk inkomen krijgen voor hun noeste arbeid, dat consumenten weten hoe hun eten geproduceerd wordt en dat ze bereid zijn hier een faire bijdrage voor te betalen.
Stel je voor dat landbouw niet subsidieafhankelijk is en een veel kleinere bijdrage zou hebben aan de opwarming van de aarde. Wie weet zelfs ooit een grote bijdrage kan leveren aan het vertragen van die opwarming... Stel je dat eens voor! 


Bij BoerEnCompagnie stellen het ons niet enkel voor,
we gaan er ook voor ! 
We stellen het ons als doel !
Elke dag werken we hieraan,
de boeren en de consumenten, hand in hand.
Omdat we weten dat het kan,  maar enkel samen:

de boer en zijn compagnie allen samen!!!


Economisch vooruitstrevend

We zijn een coöperatieve boerderij, gedragen door een grote groep deelnemers en aangestuurd door een bestuur. Zowel boeren als deelnemers maken deel uit van dit bestuur. 

CSA

Community Shared Agriculture is de hoeksteen van ons bedrijf. De gemeenschap rondom ons ondersteunt de boerderij en vice versa. De grote groep deelnemers draagt de werkingsmiddelen voor het bedrijf. Eens de kosten gedekt zijn, wordt de oogst gedeeld met de gemeenschap. In de kosten zit een eerlijk loon vervat voor de boeren. Dit is tegelijk heel simpel en heel cool. 

Diverse landbouw

We zijn een bedrijf met groenten, granen, zuivel, vlees, aardappelen en fruit. Hierdoor kunnen we kringlopen sluiten en is een afvalproduct van de ene tak een grondstof voor de andere. Denk aan stro als afval van graan dat in de stallen gebruikt wordt en nadien als compost kan dienen op de akkers. We willen een mooi agro-ecologisch bedrijf met hagen, bomen, vogels en vlinders. We geven om een gezonde bodem, het vangen van CO2 in de grond, het verzorgen van het bodemleven. 

Kortom: Land-Bouw