Over de BoerEnCompagnie

Ons engagement

Wij geloven in een wereld waarin het mogelijk is om met een relatief kleinschalige activiteit een eerlijk inkomen te genereren voor boeren en ambachtelijke verwerkers. Binnen de grenzen van wat onze aarde en onze schouders kunnen dragen. In ons geval gaat het over de ‘kleinschalige familiale landbouw’. Door het economisch anders aan te pakken (CSA model) geloven wij in de toekomst van een autonoom biologisch landbouwbedrijf. De Boeren van De BoerEnCompagnie willen samen met burgers, collega boeren en verwerkers, werken aan een levende en lokale voedselvoorziening. Samen voedsel opnieuw de prominente plaats geven die het verdient. Bouwend aan een stevig fundament waarop een gezonde samenleving kan groeien. Samenwerkend aan een gemeenschap waar mensen zich kunnen ontwikkelen in een coöperatieve context.

In ’t kort: Wij willen boeren met gezond verstand!


Ontstaan

De Boerencompagnie is de vrucht van vier afzonderlijke boerderijen (’t Open Veld, Ènterra, ’t Lindeveld en ’t Plukgeluk) die na een lange paringsdans de overtuiging deelden dat ze samen een straffer verhaal kunnen schrijven en besloten om samen één geheel te gaan vormen. In 2016 werd door stad Leuven een concessie uitgeschreven voor de weilanden, de ommuurde moestuin, het melkhuisje en een stuk van de tiendenschuur van de Abdij van ’t Park in Heverlee. Hierop kon iedere Leuvenaar een project indienen. De ploeg van De BoerEnCompagnie schreef een project voor een ‘Autonoom gemengd Biologisch landbouwbedrijf’ en wist de stad te bekoren met dit project. Door te kiezen voor het behoud van het sociale tewerkstellingsproject van De Wikke en door allianties te zoeken met een educatief luik rond deze boerderij (de Doeboerderij) kon De BoerEnCompagnie een sterk dossier indienen.

De Abdij van ’t Park; Kloppend hart van ons Open bedrijf met gesloten cirkels


Autonoom en gemengd Biologisch landbouwbedrijf

Veel woorden om te zeggen dat wij in de mate van het mogelijke streven naar gesloten cirkels binnen ons bedrijf. Concreet betekent dat we voor onze dieren voederautonomie nastreven en dat we onze eigen mest gebruiken om de gronden vruchtbaar te houden. Omdat we meer grond hebben dan mest werken we in de akkerbouwrotatie met veel vlinderbloemigen omdat deze de bijzondere eigenschap hebben om stikstof uit de lucht te binden om deze nadien vrij te geven aan de planten. Rome is ook niet op één dag gebouwd. We zijn vandaag zeker nog niet ‘autonoom’ maar dat blijft het streven.


Coöperatieve

We schrijven dit verhaal samen en richtten daarom een Coöperatieve vennootschap op om de verschillende bedrijven in onder te brengen. Alleen gaat soms sneller maar we zijn er van overtuigd dat we samen verder zullen geraken. Door afstand te doen van onze eenmanszaken verduurzamen we het geheel; het uitvallen van één boer betekent niet automatisch het einde van het project. Ook nieuw jong boerentalent of artisanale verwerkers kunnen instappen in een structuur zonder opnieuw van nul te starten…

 


Een filmpje

Boer Tom legt uit waarom hij boer is geworden!