BoerEnCompagnie in de krant

De Boer&Compagnie is het goede voorbeeld in het artikel in De Standaard op 16 november 2018 waarin manieren aan bod komen waarop de burger het heft in eigen handen neemt!

Wil je de Boer&Compagnie ruggensteunen?

NIEUW: Melkautomaat Aan de Abdij

Onze koeien geven melk! Dat doen ze iedere ochtend en iedere avond. Boerin Ine en Tom melken de dieren op de weide aan de abdij. Onze verse rauwe melk gaat rechtstreeks van de uier in de automaat waar je vanaf nu de lekkerste melk van Leuven kan tappen. De koeien worden niet gemolken in de winter, vanaf maart ben je weer welkom om te kijken naar het melken (rond 8.00 uur ‘s ochtends en 17.00 uur ‘s avonds). Op woensdag en zaterdag zit er melk in de automaat! Breng je eigen fles mee!

Tot snel,

Boerin Ine, boeren Tom, Brecht, Michel

Landbouw gedragen door een gemeenschap en visa versa

Welkom op de webstek van de BoerEnCompagnie, een kleinschalig, gemengd landbouwbedrijf op de rand van Leuven dat zich tot doel stelt om samen met mensen stappen te zetten in de richting van een duurzame landbouw. Het bedrijf werkt in hoofdzaak volgens de principes van CSA: ‘community shared agriculture’, landbouw gedragen door een gemeenschap. Klanten zijn er deelnemers en gaan een engagement aan tegenover de boer(derij). Dit doen ze o.a. door aan het begin van het seizoen een stuk van de werkingsmiddelen, nodig om de boerderij te doen draaien, op tafel te leggen. Minder en meeropbrengsten van de teelten worden gedragen of gedeeld door de groep; de gemeenschap. In ruil voor de jaarlijkse bijdrage van de deelnemers engageren de boeren zich om in alle transparantie en in samenspraak met de deelnemers lokaal, ecologisch en fair geproduceerd voedsel op diezelfde tafel te brengen. Boer en Compagnie nemen zo samen hun verantwoordelijkheid in een zoektocht om hun voedsel anders op tafel te brengen.