Inschrijven?!

Inschrijven kan vanaf nu: voor vlees, zuivel en akkerbouw! Waar, wie, wat, wanneer, hoe?

ZOMERAANBOD: barbecuepakketten.

NIEUW: vanaf half augustus kan je ook zuivelpakketten afhalen in Hal 5 in Kessel-Lo!

Heb je interesse in een groentenaandeel? Mailtje naar brecht@boerencompagnie.be!

Melkautomaat aan de Abdij

Onze koeien geven weer melk, na de winter! Dan melken boerin Ine en boer Tom de dieren op de weide aan de abdij. De verse rauwe melk gaat rechtstreeks van de uier in de automaat waar je de lekkerste melk van Leuven kan tappen. Vanaf half april – waarschijnlijk – ben je weer welkom om te kijken naar het melken (rond 8.00 uur ‘s ochtends). Breng je eigen fles mee naar de automaat!

Landbouw gedragen door een gemeenschap en visa versa

De BoerEnCompagnie is een kleinschalig, gemengd landbouwbedrijf op de rand van Leuven dat zich tot doel stelt om samen met mensen stappen te zetten in de richting van een duurzame landbouw. Het bedrijf werkt in hoofdzaak volgens de principes van CSA: ‘community shared agriculture’, landbouw gedragen door een gemeenschap. Klanten zijn er deelnemers en gaan een engagement aan tegenover de boer(derij). Dit doen ze o.a. door aan het begin van het seizoen een stuk van de werkingsmiddelen, nodig om de boerderij te doen draaien, op tafel te leggen. Minder en meeropbrengsten van de teelten worden gedragen of gedeeld door de groep; de gemeenschap. In ruil voor de jaarlijkse bijdrage van de deelnemers engageren de boeren zich om in alle transparantie en in samenspraak met de deelnemers lokaal, ecologisch en fair geproduceerd voedsel op diezelfde tafel te brengen. Boer en Compagnie nemen zo samen hun verantwoordelijkheid in een zoektocht om hun voedsel anders op tafel te brengen.